Пречиствателните станции ACO Clara отговарят на Европейска Норма БДС EN 12566-3, за която има издаден сертификат и CE-маркировка.

ACO Clara Standard

3-65-107-1411-22 15-29
Брой еквивалентни
обитатели
3-65-107-1411-2215-29
Хидравличен товар
[m3/ден]
0.45-0.900.75-1.501.05-2.101.65-3.302.25-4.35
Биологичен товар БПК5
[kg/ден]
0.18-0.360.30-0.600.42-0.840.66-1.320.90-1.74
Диаметър D [mm]12001500180021002350
Дължина L [mm]14701840215025102870
Широчина W [mm]12201540183021402440
Височина H [mm]21802380248025802640
Тегло [kg]215350475630865
Захранване [V/Hz]230/50230/50230/50230/50230/50
Мощност [kW]0.060.110.130.220.24
Aрт. No411001411002411003411004411005

19-3824-4830-6038-7648-9660-120
Брой еквивалентни обитатели19-3824-4830-6038-7648-9660-120
Хидравличен товар
[m3/ден]
2.8-5.73.6-7.24.5-9.05.7-11.47.2-14.49.0-18.0
Биологичен товар БПК5
[kg/ден]
1.14-2.281.44-2.881.80-3.602.28-4.562.88-5.763.60-7.20
Дължина L [mm]374041404636524058907290
Ширина W [mm]174018902036219023902390
Височина H [mm]294029402940294029402940
Тегло [тон]116513651580184021502580
Захранване [V/Hz]230/50230/50230/50400/50400/50400/50
Мощност [kW]0.060.110.240.750.981.30
Aрт. No411006411007411008411009411010411011

ACO Clara - Продуктов каталогpdf
4-6 ACO Clara Standardpdf

ACO Clara
ACO Clara Standard 3-6 pdfdwg
ACO Clara Standard 5-10 pdfdwg
ACO Clara Standard 7-14 pdfdwg
ACO Clara Standard 11-22 pdfdwg
ACO Clara Standard 15-29 pdfdwg
ACO Clara Standard 19-38 pdfdwg
ACO Clara Standard 24-48 pdfdwg
ACO Clara Standard 30-60 pdfdwg
ACO Clara Standard 38-76 pdfdwg
ACO Clara Standard 48-96 pdfdwg
ACO Clara Standard 60-120 pdfdwg
ACO Clara Standard
ACO Clara Standard 3-6 pdfdocx
ACO Clara Standard 5-10 pdfdocx
ACO Clara Standard 7-14 pdfdocx
ACO Clara Standard 11-22 pdfdocx
ACO Clara Standard 15-29 pdfdocx
ACO Clara Standard 19-38 pdfdocx
ACO Clara Standard 24-48 pdfdocx
ACO Clara Standard 30-60pdfdocx
ACO Clara Standard 38-76pdfdocx
ACO Clara Standard 48-96pdfdocx
ACO Clara Standard 60-120 pdfdocx
ACO Clara Standard детайл за монтажpdfdwg
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Clara до 50 е.ж.pdf
Декларация за характеристики на строителен продукт ACO Clara над 50 е.ж.pdf
TOP