Μεγάλος αριθμός μπάνιων, επαγγελματικές κουζίνες και χώροι Spa, όλα στο ίδιο μέρος. Αυτό κάνει τα ξενοδοχεία ένα από τα πιο απαιτητικά έργα ως προς το δίκτυο αποστράγγισης. Προσθέτοντας τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και άνεσης καθώς και τις αισθητικές απαιτήσεις - οι επενδυτές και οι αρχιτέκτονες χρειάζονται επαγγελματική εμπειρία για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης νερού με αδιαπραγμάτευτη λειτουργικότητα.

ACO Solutions for Hotels and Resorts

Η ACO έχει χρόνια διεθνούς εμπειρίας παροχής λύσεων συστημάτων για ξενοδοχεία. Το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών μας είναι για τις ακόλουθες εφαρμογές:


Έργα αναφοράς


TOP