Χώροι παραγωγής

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο περιβάλλον όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Ως αποτέλεσμα, η δέσμευσή μας για υγιεινή σε αυτό το περιβάλλον καλύπτει όλες τις πτυχές της διαδικασίας αποστράγγισης- από το σχεδιασμό και την εγκατάσταση έως τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

АСО Hygienic channel με εσχάρα

 • АСО hygienic channel-τυπική ακμή
 • АСО hygienic channel– επιμήκη άκρη
 • АСО hygienic με εσχάρα βινυλίου– άκρη βινυλίου
 • Εσχάρες
 • Εξαρτήματα

АСО hygienic σιφώνι

 • АСО hygienic σιφώνι – σταθερό ύψος
 • АСО hygienic σιφώνι – τηλεσκοπικό
 • АСО hygienic σιφώνι – εξάρτημα ύθμισης ύψους
 • АСО hygienic σιφώνι – επέκταση
 • Εσχάρα
 • Εξαρτήματα

АСО modular cannel με εσχάρα

 • АСО hygienic channel-τυπική ακμή
 • АСО hygienic channel– επιμήκη άκρη
 • АСО hygienic με εσχάρα βινυλίου– άκρη βινυλίου
 • Εσχάρες
 • Εξαρτήματα

АСО modular slot channel

 • ACO modular slot channel
 • Εσχάρες
 • Εξαρτήματα

ACO pipe - σωλήνες

 • Ευθείες σωλήνες
 • АСО σωλήνες– κυρτοί
 • АСО σωλήνες– με διακλάδωση
 • Εξαρτήματα

TOP