Οι φωτοϋποδοχείςACO είναι μια πρακτική και αισθητική λύση για τη μεγιστοποίηση της ροής του φωτός της ημέρας και του καθαρού αέρα στο υπόγειο.

ACO Markant

  • Eσχάρα
  • Πρόσθετο μέρος για αύξηση ύψους
  • Προφίλ από γαλβανισμένο χάλυβα
  • Κύριο μέρος φωτοϋποδοχέα
  • Δοχείο για κάθετη απαλλαγή

ACO Markant εσχάρα με βάθος 40 cm

Είδοςb x h x tΜήκος εγκατάστασης (f)
cm
Κατασκευαστικό ύψος (v)
cm
Πλάτος παραθύρου
cm
Βάρος
kg
Κωδ.
Εσχάρα τύπου "κηρήθρα"
80 x 60 x 40
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
88.0
108.0
108.0
108.0
138.0
66.6
66.6
107.3
137.3
107.3
80.0
100.0
100.0
100.0
125.0
9.5
11.0
13.3
16.3
24.0
35600
35601
35602
35603
35904
Εσχάρα τύπου πλέγμα με ανοίγματα
30 х 30 mm
80 x 60 x 40
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
88.0
108.0
108.0
108.0
138.0
66.6
66.6
107.3
137.3
107.3
80.0
100.0
100.0
100.0
125.0
11.4
13.7
16.0
19.0
26.7
35604
35605
35606
35607
35905
Εσχάρα τύπου πλέγμα με ανοίγματα 30 х 10 mm
80 x 60 x 40
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
88.0
108.0
108.0
108.0
138.0
66.6
66.6
107.3
137.3
107.3
80.0
100.0
100.0
100.0
125.0
17.2
21.3
26.6
26.7
35.9
35612
35613
35614
35615
35907

ACO Markant εσχάρα με βάθος 50cm και 60cm

Είδος b x h x tΜήκος εγκατάστασης (f)
cm
Κατασκευαστικό ύψος (v)
cm
Πλάτος παραθύρου
cm
Βάρος
kg
Κωδ.
Εσχάρα τύπου "κηρήθρα''
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
91.7
111.8
111.8
111.8
136.8
85.0
85.0
105.0
135.0
135.0
87.0
106.0
106.0
106.0
132.0
15.4
16.6
18.8
22.0
28.5
00452
00454
00456
00458
00460
Εσχάρα τύπου πλέγμα με ανοίγματα
30 х 30 mm
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
91.7
111.8
111.8
111.8
136.8
85.0
85.0
105.0
135.0
135.0
87.0
106.0
106.0
106.0
132.0
15.4
16.6
18.8
22.0
28.5
02432
02433
02434
02435
02436
Εσχάρα τύπου πλέγμα με ανοίγματα 30 х 10 mm
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
91.7
111.8
111.8
111.8
136.8
85.0
85.0
105.0
135.0
135.0
87.0
106.0
106.0
106.0
132.0
15.4
16.6
18.8
22.0
28.5
02519
02520
02521
02522
02523

ACO Markant Εσχάρα με βάθος 70 cm

Είδος b x h x tΚατασκευαστικό ύψος
mm
Πλάτος του παραθύρου μέχρι
mm
Βάρος
kg
Κωδ.
Εσχάρα τύπου ''κηρήθρα''
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70
200 x 100 x 70
200 x 150 x 70
108.1
158.1
108.1
158.1
150.0
150.0
200.0
200.0
55.0
59.0
68.2
73.0
38776
38779
38782
38785

Εσχάρα τύπου πλέγμα με ανοίγματα


30x30 mm
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70
200 x 100 x 70
200 x 150 x 70
108.1
158.1
108.1
158.1
150.0
150.0
200.0
200.0
57.0
61.3
87.6
92.4
38777
38780
38783
38786

Εσχάρα τύπου πλέγμα με ανοίγματα

30 x 10 mm
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70
200 x 100 x 70
200 x 150 x 70
108.1
158.1
108.1
158.1
150.0
150.0
200.0
200.0
63.5
67.5
100.0
105.1
38778
38781
38784
38787

TOP