Το ACO KerbDrain είναι ένα μονολιθικό στοιχείο που συνδυάζει ρείθρο με κανάλι αποστράγγισης. Το σύστημα επιτρέπει την ελευθερία στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση δρόμων, χώρων στάθμευσης, κυκλικών κόμβων και στάσεων λεωφορείων. Η ποικιλία σε πλάτος και χαρακτηριστικά επιτρέπει την εγκατάσταση του συστήματος τόσο στην πόλη όσο και στους δρόμους ή τους αυτοκινητοδρόμους. Για κατηγορίες φορτίου μέχρι D400 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1433.

ACO KerbDrain

Kerb drains αστικών περιοχών
kerb drains αυτοκινητοδρόμων
Κατάλογος ACO KerbDrainpdf
KD305
Κλίση0%0.50%1%
Μήκος τμήματος

L [m]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Q [l/s]

q [l/s/m]
7.100.71
6.500.33
6.100.20
5.700.14
5.400.11
5.200.09
4.900.07
4.700.06
4.600.05
4.500.05

Q [l/s]

q [l/s/m]
9.500.95
10.100.51
10.600.35
10.800.27
10.900.22
11.000.18
11.100.16
11.100.14
11.200.12
11.200.11

Q [l/s]

q [l/s/m]
11.101.11
12.200.61
13.000.43
13.600.34
13.900.28
14.200.24
14.300.20
14.500.18
14.700.16
14.800.15
KD480
Κλίση0%0.50%1%
Μήκος τμήματος

L [m]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Q [l/s]

q [l/s/m]
24.002.40
22.001.10
20.700.69
19.700.49
18.900.38
18.000.30
17.200.25
16.600.21
16.000.18
15.600.16

Q [l/s]

q [l/s/m]
28.302.83
28.801.44
29.000.97
29.300.73
29.400.59
29.700.50
29.700.42
29.700.37
29.700.33
29.700.30

Q [l/s]

q [l/s/m]
31.603.16
33.601.68
34.701.16
36.000.90
36.800.74
37.200.62
37.300.53
37.600.47
37.700.42
37.900.38

TOP