Το ACO StormBrixx αποτελεί μια πρακτική και φιλική προς το περιβάλλον λύση για έργα που δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης ή οργανικά κατάλοιπα. Το σύστημα χρησιμοποιείται ως διείσδυση ή ως συγκράτηση και ελεγχόμενη αποδέσμευση των ομβρίων υδάτων. Παράλληλα βοηθά στην προστασία των οικισμών από τις πλημμύρες καθώς και να διατηρηθεί ο φυσικός κύκλος του νερού.

ACO Stormbrixx

Βασικό στοιχείο με έξυπνη δομή για βέλτιστη σταθερότητα
Πλευρικό φύλλο
Σύνδεσμος
Φρεάτιο επίσκεψης και καθαρισμού
Μονάδα επισκόπισης για προαιρετική σύνδεση των εισόδων και εξόδων
Κάλυμμα φρεατίου
Κατάλογος ACO Strombrixx pdf
TOP