Σιδηροδρομικοί σταθμοί

Τα σιδηροδρομικά έργα απαιτούν αποτελεσματική συλλογή επιφανειακών υδάτων από περιοχές επιβατών, οχημάτων και κίνησης. Τα συστήματα αποχέτευσης είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

ACO Monoblock PD

 • Μονολιθικοί αγωγοί από πολυμερικό σκυρόδεμα
 • Βέλτιστη σταθερότητα για ακραία φορτία
 • Αντοχή και ανθεκτικότητα
 • Χωρίς ελεύθερα μέρη
 • Δυνατότητες λύσεων σε διαφορετικά χρώματα: ανθρακί και φυσικό

ACO MultiDrain

 • Σύστημα αποστράγγισης από πολυμερικό σκυρόδεμα
 • Ευρύ φάσμα εσχάρων με διαφορετικά σχέδια: χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα, σύνθετο υλικό
 • Μια ποικιλία slot εσχάρων
 • Ελευθερία για ατομικό σχεδιασμό και εγκατάσταση φώτων LED

ACO SlotDrain

 • Slot εσχάρες για κανάλια αποστράγγισης
 • Επιλογή υλικού: γαλβανισμένος, ανοξείδωτος ή χάλυβας CorTen
 • Δυνατότητα δημιουργίας ατομικού σχεδιασμού ή ενσωμάτωσης φώτων LED
 • Δυνατότητες συνδυασμού με αγωγούς ACO MultiDrain και ACO XtraDrain

ACO XtraDrain

 • Ελαφριά κανάλια αποστράγγισης κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό
 • Ευρύ φάσμα εσχαρών με διαφορετικά σχέδια: χυτοσίδηρος, ανοξείδωτος ή γαλβανισμένος χάλυβας, συνθετικό υλικό
 • Μια ποικιλία Slot εσχάρων
 • Ελευθερία δημιουργίας μεμονωμένων σχεδίων και ενσωμάτωσης φώτων LED

TOP