Εμπορικά κέντρα

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία εμπορικών κέντρων είναι μια πολύπλοκη εργασία που συνδυάζει ελκυστική εμφάνιση, βέλτιστη ασφάλεια και άνεση, καθώς και χαμηλό κόστος συντήρησης των συστημάτων. Η ACO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συστήματος για περιοχές κτιρίων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και τον πειβάλλοντα χώρο.

TOP