Το ACO TramDrain είναι ένα μονολιθικό κανάλι αποστράγγισης σχεδιασμένο για την αποτελεσματική αποστράγγιση περιοχών που συνδυάζουν οχήμα και αστική συγκοινωνία. Το ACO TramDrain παρέχει αξιόπιστη σύνδεση με το προφίλ της σιδηροτροχιάς και σε όλο το μήκος.

ACO TramDrain

Κατάλογος ACO TramDrainpdf
ACO TramDrain 200 στοιχείο σύνδεσηςpdfdwg
ACO TramDrain 200 κανάλιpdfdwg
ACO TramDrain 200 κανάλι L=500 mmpdfdwg
ACO TramDrain 200 μονάδα επιθεώρησης pdfdwg
ACO TramDrain 200 τερματική πλάκα pdfdwg
TOP