Το σύστημα ACO Profline είναι μια γραμμή αποστράγγισης για προσόψεις, οροφές και βεράντες. Αποστραγγίζει το νερό απευθείας από την επιφάνεια του πεζοδρομίου ή κάτω από μια πρόσοψη μέσω της σχάρας. Οι διαπερατότητες στα πλευρικά τοιχώματα του καναλιού επιτρέπουν στο νερό να διέλθει μέσω του πεζοδρομίου ή των υλικών της πράσινης οροφής για να ολοκληρωθεί η αποστράγγιση. Στη συνέχεια οδηγεί αυτό το νερό στην αποχέτευση της στέγης ή του μπαλκονιού - την τέλεια λύση που συνδυάζει λειτουργικότητα και σχεδιασμό.

ACO Profiline

Εσχάρες από ανωξείδωτο χάλυβα

Heelguard Grating

Heelsafe grating

Crossed grating

Longitudinal rod grating

Perforated grating

Mesh graiting

Ladder grating

Ladder grating

Εσχάρες από γαλβανισμένο χάλυβα

Crossed grating

Mesh grating

Longitudinal grating

Perforated grating

Ladder grating

Κατάλογος ACO Profilinepdf
TOP