Οι αγωγοί αποστράγγισης ACO Higlinine παρέχουν ασφαλή αποστράγγιση προσόψεων, βεράντες και επίπεδες στέγες.

ACO Highline

Ενσωματωμένο στοιχείο σταθεροποίησης στο σώμα του αγωγού

  • Ο αγωγός δεν είναι ανθεκτικός στην κυκλοφορία οχημάτων
  • Όταν χρησιμοποιείται σε περιοχές πεζοδρομίων, πρέπει να στερεώνεται με τρία στοιχεία ανά γραμμικό μέτρο.

Εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα

Εσχάρα από ηλεκτροχημικά επεξεργασμένο χάλυβα

Εσχάρα σε χρώμα ανθακί

Εσχάρα σε χρώμα τερακοτας

TOP