Το σύστημα ACO Combipoint PP είναι το πρώτο σύστημα από πολυαιθυλένιο που μπορεί να περιστραφεί, να επεκταθεί ή να μικρύνει τηλεσκοπικά, να τοποθετηθεί υπό γωνία και ταυτόχρονα να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Το σύστημα πρόκειται για οδική απορροή, είναι κατασκευασμένο από πλαστικά στοιχεία και σχάρες από χυτοσίδηρο για τη σωστή διανομή του φορτίου.

ACO Combipoint

Σχάρα απορροής από χυτοσίδηρο 300/500
Σχάρα απορροής από χυτοσίδηρο 500/500
Κάτω μέρος απορροής με έξοδο
Κάτω μέρος απορροής
Κώνος
Μονάδα ανύψωσης
Μονάδα ανύψωσης με έξοδο
ACO Street gullies Cataloguepdf
ACO Combipoint Brochurepdf
TOP