Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές της ACO ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ858:2003. Έχουν ελεγχθεί οι υδραυλικές παροχές κι έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο.

ACO ECO Plus

Κωδ,=.

Προϊόν

Χωρητικότητα
l/s
H
mm
FE
mm
FS
mm
Βάρος
kg
DN
mm
Όγκος λάσπης
l
Όγκος ελαίων
l
Συνολικός όγκος
l
303634 DIC1700/15 15 1600 510 530 130 200 1700 500 2250
303635 DIC2000/20 20 2075 500 520 169 200 2000 600 3600
302464 Raising unit - 850 - - 15.4 - - - -
302509 Cover - - - - 9 - - - -

ACO Oil Separators- Κατάλογος προϊόντος
pdf
TOP