Συγκράτηση και διήθηση όμβριων

Η διήθηση και η ελεγχόμενη απελευθέρωση όμβριων είναι υψίστης σημασίας στον σχεδιασμό βιώσιμων συστημάτων αποστράγγισης ή όταν το σύστημα αποστράγγισης είναι περιορισμένο ή ανύπαρκτο. Η ACO παρέχει λύσεις διήθησης και απελευθέρωσης νερού που μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα διαχείρισης επιφανειακών υδάτων.

ACO Stormbrixx

  • Σύστημα διήθησης, συγκράτησης, ελεγχόμενης απόρριψης και απορρόφησης όμβριων
  • Εύκαμπτα στοιχεία συνθετικού υλικού χαμηλού βάρους
  • Εύκολη πρόσβαση για επιθεώρηση και συντήρηση
  • Βέλτιστη σταθερότητα

ACO Q-brake Vortex

  • Ρυθμιστής ελέγχου ροής
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης

TOP