Διαχωρισμός νερού

Τα επιφανειακά νερά σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων και άλλες περιοχές κυκλοφορίας περιέχουν λάδια που αποτελούν πιθανή απειλή για το περιβάλλον. Η ACO παρέχει διαχωριστικά για προϊόντα πετρελαίου που διασφαλίζουν τον βέλτιστο καθαρισμό νερού πριν απελευθερωθούν στη φύση και τα λύματα.

ACO Oil Separators

  • Ελαιοδιαχωριστές από σκυρόδεμα ή συνθετικό υλικό για προϊόντα πετρελαίου
  • Ποικιλία ονομαστικών μεγεθών ανάλογα με τις ανάγκες του έργου
  • Επιλογές και εξαρτήματα για εύκολη συντήρηση

TOP