Το ACO KerbDrain είναι ένα μονολιθικό στοιχείο που συνδυάζει ρείθρο και κανάλι αποστράγγισης. Το σύστημα επιτρέπει την ελευθερία στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση δρόμων, χώρων στάθμευσης, κυκλικών κόμβων και στάσεων λεωφορείων. Η ποικιλία σε πλάτος και χαρακτηριστικά επιτρέπει την εγκατάσταση του συστήματος τόσο στην πόλη όσο και στους δρόμους ή τους αυτοκινητοδρόμους. Για κατηγορίες φορτίου μέχρι D400 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1433.

ACO KerbDrain

Kerb drains αστικών περιοχών
kerb drains αυτοκινητοδρόμων
TOP