Το μονολιθικό σύστημα αποστράγγισης ACO Monoblock RD προσφέρει απόλυτη σταθερότητα. Έχει σχεδιαστεί για βαριά δυναμικά φορτία μέχρι την κατηγορία F900 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1433. Επιπλέον, το τμήμα V του καναλιού παρέχει βέλτιστη υδραυλική παροχετευτικότητα και αυξημένη αυτοκαθαριζόμενη απόδοση.

ACO Monoblock RD

Ονομαστικό πλάτος 100, 150
Ονομαστικό πλάτος 200, 300
TOP