Η απορροή για γέφυρες της ACO προσφέρει βέλτιστη διάρκεια στο χρόνο, υψηλή υδραυλική παροχετευτικότητα και αξιόπιστη σύνδεση με τη μεμβράνη στεγάνωσης.

ACO BridgeDrain

Απορροή γέφυρας 300/500 με κατακόρυφη έξοδο
Απορροή γέφυρας 300/500 με οριζόντια έξοδο
Απορροή γέφυρας 500/500 με κατακόρυφη έξοδο
Απορροή γέφυρας 500/500 με οριζόντια έξοδο
TOP