Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές της ACO ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ858:2003. Έχουν ελεχθεί οι υδραυλικές παροχές κι έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο.

ACO ECO Plus

Art. NoNameCapacity
l/s
H
mm
FE
mm
FS
mm
Weight
kg
DN
mm
Volume sludge
l
Volume oils
l
Total volume
l
303634DIC1700/1515160051053013020017005002250
303635DIC2000/2020207550052016920020006003600
302464Raising unit-850--15.4----
302509Cover----9----

TOP