Η δομή των καλυμμάτων της ACO επιτρέπει την τοποθέτηση του τελικού δαπέδου μέσα στο πλαίσιο του καπακιού, γεγονός που δίνει ελευθερία στο σχεδιασμό περιοχών με φυσική πέτρα, πεζοδρόμιο, άσφαλτο ή άλλες αρχιτεκτονικές λύσεις χωρίς οπτική ασυνέχεια της επιφάνειας με εγγυημένη αντοχή της επίπεδης επιφάνειας και του καλύμματος, όπως απαιτείται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα, χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο.

ACO Uniface covers

Καλύμματα ACO Uniface SS - από ανοξείδωτο χάλυβα
ΥλικόΑνοξείδωτος χάλυβας
Πλάτος / α / (mm)από 400 έως 1100
Μήκος /b/ (mm)από 400 έως 1100
Ύψος /h/ (mm)από 70 έως 140
Κλάση φόρτισηςА15 - С250
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124
Προαιρετική εξατομικευμένη επιλογή μεγεθών
Καλύμματα ACO Uniface US - από γαλβανισμένο χάλυβα UltraSTEEL
ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας
Πλάτος / α / (mm)από 400 έως 1100
Μήκος /b/ (mm)από 400 έως 1100
Ύψος /h/ (mm)from 70 to 140
Κλάση φόρτισηςА15 - С250
ΠρότυποΕΛΟΤ EN 124
Προαιρετική εξατομικευμένη επιλογή μεγεθών
Καλύμματα ACO Uniface AL - από αλουμίνιο
ΥλικόΚράμα ανοξείδωτου αλουμινίου ανθεκτικό στη διάβρωση
Πλάτος /а/ (mm)από300 έως 1100
Μήκος /b/ (mm)από 300 έως 1100
Ύψος /h/ (mm)70
Κλάση φόρτισηςL15 - M125
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1253
Προαιρετική εξατομικευμένη επιλογή μεγεθών
καλύμματα ACO Uniface GG - από χυτοσίδηρο
ΥλικόΧυτοσίδηρος
Πλάτος /а/ (mm)700
Μήκος /b/ (mm)700
Ύψος /h/ (mm)90
Κλάση φόρτισηςА15 - D400
ΠρότυποΕΛΟΤ EN 124
Προαιρετική εξατομικευμένη επιλογή μεγεθών
Κατάλογος Καλυμμάτων Πρόσβασης ACOpdf

Παρουσίαση συστήματος φρεατίων

Εγχειρίδιο συντήρησης

TOP